default


W dniu 27.05.2023 r. odbył się w Podlesicach XVIII Piknik Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem był nasz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach wraz ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z regionu śląskiego.

W pikniku wzięło udział 360 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

Związek składa serdeczne podziękowania Spółdzielniom uczestniczącym i tym, które wsparły organizację Pikniku.

Zapraszamy za rok

Zarząd RZRSM w Katowicach