Zarząd związku

Joanna Koch-Kubas
Prezes Zarządu – Kierownik Bieżącej Działalności
Rafał Przeczek
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Szkolenia – Zastępca Kierownika Bieżącej Działalności