Rada nadzorcza

Jan Grabowiecki
Przewodniczący RN
Stanisław Jabłoński
Sekretarz RN
Agnieszka Wójcik-Podgórska
Członek RN
Bartosz Derela
Członek RN
Piotr Sobierański
Członek RN
Cezary Pokryszka
Członek RN
Karol Woźniczka
Członek RN