Jubileusz 30-lecia Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

W dniu 11 sierpnia 2022 r. RZRSM w Katowicach obchodził 30-lecie swojej działalności. Został powołany do życia na Zebraniu Założycielskim we wrześniu 1992 roku w Tarnowskich Górach. W zebraniu Założycielskim uczestniczyło 19 spółdzielni mieszkaniowych:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach,
 2. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Skarbek” w Czeladzi,
 3. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju, 
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa G-JL w Gliwicach,
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Sikornik” w Gliwicach,
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Knurowianka” w Knurowie,
 7. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 8. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 9. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 10. Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śląskim,
 11. Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie,
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Gwarek” w Tarnowskich Górach,
 13. Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy hucie ,,Łaziska” w Łaziskach Górnych,
 15. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Barbórka” przy KWK ,,Pstrowski” w Zabrzu,
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach,
 17. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu,
 18. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik” w Jaworznie,
 19. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Gwarectwo Murckowskie” przy KWK ,,Murcki” 
  w Katowicach.

W dniu 4 listopada 1992 r. RZRSM w Katowicach został zarejestrowany postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Rejestrowy, jako RZRSM w Katowicach 
z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Pierwszy Zarząd stanowili

Józef Zajkowski  Prezes

Eugeniusz Siemieniec Z-ca Prezesa

Ryszard Żmija Z-ca Prezesa

W grudniu 2004 roku Związek zmienił siedzibę na Katowice, gdzie prowadzi działalność do dnia dzisiejszego.

Na przestrzeni 30 lat swojej działalności Związek realizował swoje statutowe działania
 i tak:

 • w zakresie lustracji wykonał 650 lustracji pełnych i 140 lustracji problemowych 
  i  inwestycyjnych, niezmiennie kładąc nacisk na utrzymanie ich wysokiego standardu,
 • świadczył pomoc spółdzielniom mieszkaniowym w doskonaleniu ich działalności statutowej,
 • reprezentował nasze środowisko wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
 • współpracował z organizacjami i partnerami społecznymi i gospodarczymi,
 • organizował szkolenia i konferencje, podnoszące kwalifikacje kadr spółdzielni oraz dotyczące bieżącej zmiany przepisów,
 • uczestniczył w zebraniach przedstawicieli i walnych zgromadzeniach członków spółdzielni mieszkaniowych,
 • aktywnie włączał się w prace Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • organizował wraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi Rodzinne Złazy oraz Pikniki Osób Niepełnosprawnych,
 • integrował środowisko społeczne i zawodowe związane ze spółdzielczością mieszkaniową.

Aktualnie Związek zrzesza 103 spółdzielnie mieszkaniowe oraz ma zawarte umowy
 o współpracy z 5 spółdzielniami, należąc do grona największych związków rewizyjnych
 w kraju. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy tworzyli i tworzą Nasz Regionalny Związek oraz tym którzy stanowią nasze partnerskie otoczenie.

Chociaż Zarząd Związku formalnie administruje i zarządza bieżącą działalnością, to przede wszystkim członkowie Związku i nasi partnerzy tworzą społeczność spółdzielczości mieszkaniowej, która działa wg dobrych i sprawdzonych reguł, cechuje się współpracą, koleżeńskością oraz z powodzeniem wciela w życie międzynarodowe zasady spółdzielcze.

Chociaż od wielu już lat spółdzielczość mieszkaniowa nie cieszy się wsparciem organów władzy ustawodawczej i państwowej, a nawet jest stale narażana na działanie osłabiające jej pozycję rynkową pod względem społecznym i gospodarczym, to z satysfakcją możemy podsumować 30 lat działalności naszego RZRSM w Katowicach. Dzięki współpracy w ramach Związku udało się przetrwać najtrudniejsze momenty, integrować nasze środowisko zawodowe i społeczne, oraz zbudować dobry wizerunek wśród naszych partnerów społecznych, gospodarczych i biznesowych. Za każdy wkład w działalność Związku wszystkim Państwu bardzo dziękujemy.

W trakcie obchodów wręczono szereg branżowych wyróżnień. Krajowa Rada Spółdzielcza odznaczyła osoby zaangażowane w naszą działalność:

Wyróżnienia  ,,Prymus” otrzymali

Piotr Sobierański – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Elektrowni Rybnik” w Rybniku

Cezary Pokryszka – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Donata” w Gliwicach

Złotym Laurem Spółdzielczości zostały wyróżnione:

Monika Dydo – Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowa” w Jastrzębiu Zdroju

Barbara Konieczna – wieloletni kierownik Domu Kultury ,,Tęcza” Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Oskard” w Tychach oraz kierownik Rodzinnych Złazów Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego.

 Tytuł   Menedżer- Spółdzielca otrzymali:

Władysław Dydo – Przewodniczący Rady Nadzorczej RZRSM w Katowicach

Rafał Przeczek – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe” w Rybniku, W-ce Prezes Zarządu RZRSM w Katowicach

Wyróżnienie Lider Spółdzielczości Polskiej otrzymał:

Karol Woźniczka – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

Złotą Odznakę Spółdzielczości Polskiej otrzymali: 

Halina Baczyńska-Półtorak – Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Silesia” w Katowicach

Tadeusz Dumin – Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik” w Będzinie.

Odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego otrzymał:

Stanisław Jabłoński – Prezes Orzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Rada Nadzorcza RZRSM w Katowicach ustanowiła wyróżnienia nadawane przez nasz Związek

– Honorowy Medal za Zasługi przyznawany spółdzielniom lub innym podmiotom 
i organizacjom za szczególny wkład w działalność Związku.

– Honorową Odznakę za Zasługi – przyznawaną osobom fizycznym szczególnie zasłużonym lub zaangażowanym w prace organów statutowych i wspierających działalność Związku.

Honorowe Medale otrzymali:

 1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 
 2. Śląska Izba Budownictwa  
 3. Izba Gospodarki Nieruchomościami 
 4. Krajowa Rada Spółdzielcza 
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Gwarectwo Murckowskie” 
 6. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu 
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach 
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Barbórka” w Zabrzu 
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Gwarek” w Tarnowskich Górach 
 10. Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
 11. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 12. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Knurowianka” w Knurowie 
 14. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowa” w Jastrzębiu Zdroju 
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,ROW” w Wodzisławiu Śląskim 
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik” w Będzinie 
 18. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Silesia” w Katowicach 
 19. Orzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa    
 20. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Donata” w Gliwicach 
 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe” w Rybniku 
 22. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Elektrowni Rybnik 
 23. Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Oskard”
 24. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik” Jaworzno
 25. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łaziska” w Łaziskach Górnych
 26. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Skarbek” w Czeladzi
 27. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Milenium” w Gliwicach

Honorowe Odznaki otrzymali: 

 1. Jan Grabowiecki
 2. Józef Zajkowski
 3. Andrzej Kłos
 4. Adam Wilsz
 5. Krystyna Piasecka
 6. Grzegorz Gowarzewski
 7. Stanisław Kowarczyk
 8. Jerzy Drzyzga
 9. Halina Bryła
 10. Joanna Koch-Kubas
 11. Zbigniew Durczok
 12. Bożena Janusz
 13. Bogdan Litwin
 14. Nela Szlompek

Zarząd RZRSM w Katowicach postanowił wyróżnić dyplomem uznania Pana Roberta Kochanka.